Orona styrker sin posisjon i Norge

Orona_logo

ORONA SIN POSISJON I NORGE BLIR STERKERE MED OPPKJØP AV MYHRE HEIS AS

Orona er et selskap som er spesialister på heiser, rulletrapper og rullebånd. De styrker nå sin posisjon på det norske markedet ved oppkjøp av Oslo-selskapet Myhre Heis AS. Myhre Heis har i alle sine 38 år hatt gode resultater og opparbeidet svært god bransjekunnskap.

Oppkjøpet følger en rekke andre transaksjoner i Norge og gjør at ORONA kan gjennomføre prosjekter og service i Oslo med enda større bredde. Orona forventer en omsetning på rundt 250 millioner kroner etter at Myhre Heis er blitt med på laget. Før dette oppkjøpet hadde Orona allerede ni kontorer i Norge med totalt 130 godt kvalifiserte medarbeidere.

Gunnar Myhre som er grunnlegger av Myhre Heis uttaler at: «Orona er den rette partner for oss for fortsatt å kunne utvikle selskapet, da de vil gi oss produkter og tjenester av høy kvalitet med fokus på kundene. Dette har vært vår måte å jobbe på i alle år.»

Orona ser på denne integreringen som en svært positiv utvikling, da det vil gjøre det mulig til fortsatt vekst og gjøre selskapet i stand til å tilby konkurransedyktige løsninger av høy kvalitet i hele landet. Integreringen av Myhre Heis viser at Orona jobber målrettet med ekspansjonen i Norge.

Orona avholdt i dag sin årlige generalforsamling, hvor selskapet godkjente resultatet for 2016. Kooperativet oppnådde en omsetning på 652 millioner Euro for 2016, som er en økning på 41 millioner Euro fra 2015, og et EBITDA på 112 millioner Euro. De har 4764 ansatte, som er 266 flere enn i 2015.

Om Orona

  • Et kooperativ med 30 selskaper i 11 land i Europa og Amerika.
  • 1 av 10 nye heiser installert i Europa er en Orona heis.
  • Orona produkter er installert i over 100 land.
  • 250 000 heiser er utstyrt med teknolog fra Orona i hele verden.
  • Europas #1 produsent av komplette heiser basert på produktiv kapasitet.
  • Verdens første heisselskap som fikk eco-design sertifisering med ISO 14006.
Tilbake
Myhre Heis AS
Enebakkveien 150
0680 Oslo, Norway
Tlf: +47 23 03 60 40
Fax: +47 23 03 60 52
E-mail: firmapost@mhe.no
  • Miljøfyrtårn
Tlf: +47 23 03 60 40 E-mail: firmapost@mhe.no
Cxense Display